Ads 468x60px

SUSUNAN PENGURUS

         SUSUNAN PENGURUS ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH ( OSIS )
SMA NEGERI 1 WATAMPONE
TAHUN PELAJARAN 2012-2013

Ketua Umum         : Ahmad Awaluddin Aras                          XI IPA 3
Ketua I                     : Mahram Rinaldi                                           XI IPA 1
Ketua II                   : A.Aswan Irfan                                               XI IPA 1
Sekretaris Umum : A.Titin Suhartina Rahman                        XI IPA 2
Sekretaris I             : Wahyuni Syahruddin                                 XI IPA 1
Sekretaris II            : A.Asti Meilyani                                             XI IPA 1
Bendahara             : Reny Kartini                                                   XI IPA 2

Seksi – seksi              :
1.     Seksi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa
Ketua      : Muh.Azwan                                                            XI IPA 3
Anggota : Ismail                                                                        XI IPA 2
                         : Nuraini                                                                     XI IPA 1
                         : Pratiwi Puji Lestari                                               XI BAHASA
                         : Muh.Saleh Baharuddin                                       XI IPA 1

2.    Seksi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Ketua      : A.Srikandi MPB                                                     XIBAHASA
        Anggota : Muh.Fadly Syam                                                   XI IPA 3
                          : A.Hutami Adiningsih                                         XI IPA 3
                          : Rosnaeni                                                                 XI IPA 1
                          : A.Sulviqrah Amalia                                             XI IPA 3

3.     Seksi Pendahuluan dan Bela Negara
Ketua      : Melsa Jumliana                                                      XI IPA 3
Anggota : Awal Sumaryanto                                                 XI IPA 3
                          : Edward Kusumandar                                          XI IPA 3
                          : Syahrul maulana                                                   XI IPS 1
                          : Ulvah Oktaviani                                                    XI IPS 1

4.     Seksi Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur
Ketua      : A. Geerhand                                                             XI IPA 2
Anggota : Dwi Hardyanti                                                        XI IPA 3
                  : Muh. Yaumal F.M.                                                 XI IPA 2
                          : Moh.Haznam Dwiputra                                      XI IPA 3
                          : A.Yuliana Karim P.                                               XI IPA 2

5.      Seksi Berorganisasi, Pendidikan Politik, dan Kepemimpinan
Ketua      : Susi Suryani Syam                                                 XI IPA 3
Anggota : Sirajuddin Dasyib                                                  XI IPA 2
                          : Diana Fitria                                                              XI IPA 1
                          : Ulfah Eka Wardani                                                XI IPA 1
                          : Selviana                                                                     XI IPA 2

6.     Seksi Keterampilan dan Kewirausahaan
Ketua      : A.Tenri Jemma                                                          XI IPA 1
Anggota : M.Y.Khaerul Umam                                                XI IPA 1
                         : Vina Astrina                                                              XI IPA 1
                         : A. Sri Evayanti Arfah                                              XI IPA 3
                         : Fitriani Rahim                                                           XI IPA 3

7.     Seksi Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi   
Ketua      : A.Rizal Syafrianto                                                    XI IPS 1
Anggota : Muh.Abriansyah Anwar                                       XI IPA 2
                          : Eko Prasetyo                                                              XI IPS 2
                          : Arman Askari                                                           XI IPS 1
                          : Muh.Husni Wardana                                             XI IPS 1
8.     Seksi Persepsi, Apresiasi, dan Kreasi Seni
Ketua      : Yuyun Ulfiana Yunus                                             XI IPA 1
Anggota : Haira Nurul Utami                                                   XI IPA 1
                          : Gyna Puspita Sari                                                    XI IPA 2
                          : Nurkhayatun Akfindarwan                                  XI IPA 2
                          : A.Velia Yusnafira                                                     XI IPA 2


SUSUNAN PENGURUS MAJELIS PERWAKILAN KELAS ( MPK )
SMA NEGERI 1 WATAMPONE
TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Ketua              : Sabriawan                                                                   XII IPA 1
Wakil Ketua : Erly khairunnisa                                                       XI IPA 2
Sekretaris     : Fauzan Mahmud                                                             X 5
Anggota       : 1.       A.Ahmad Fauzan Nur                                         X 1
                  2.      Dian Verawati Kahar                                            X 1
                  3.      Andi Juliana Ramdani                                         X 2 
                  4.      Syahida Sahati                                                        X 2 
                  5.      Rahmad Ramadhan                                              X 3 
                  6.      Astriana Ratu Ayu RN.                                        X 3 
                  7.      M. Arfan Umar                                                        X 4       
                  8.      Nur Saleha Jannah                                                X 4 
                  9.      Muhammad Rezki                                                  X 5
                 10.  Mafar Mullah Arrum                                                X 5
                 11.  A. Baso Chandra Buana Ma’ruf                            X 6 
                 12.   Marwiah Nur Hikmah                                            X 6
                 13.  A. Muh. Nurul Ikhsan                                              X 7 
                 14.  A. Kirana Dwi Lestari                                               X 7 
                 15.  Muh. Idris Saputra                                            XI BAHASA
                 16.  Safani Mulyacita                                                XI BAHASA
                 17.  Fadel Pratama                                                         XI IPA 1
                 18.  Widya Nugraha                                                     XI IPA 1
                 19.  A. Mila Fhiskawati                                                XI IPA 2 
                 20.  Najiyah Safitri                                                         XI IPA 2
                 21.  Nurmeila Sari                                                          XI IPA 3
                 22.  Nuramanah Amaliah                                           XI IPA 3 
                 23.  Fadillah Bafaddal                                                  XI IPS 1
                 24.  Indah Sari                                                                 XI IPS 1
                 25.  Erwin Rahmat                                                         XI IPS 2 
                 26.  Risnawati                                                                 XI IPS 2
                 27.  Muhatir                                                                     XII BAHASA 
                 28.  Viki Mustika                                                            XII BAHASA
                 29.  Kasmiah                                                                    XII IPA 1
                 30.  Muh. Yaumil                                                            XII IPA 1
                 31.  Indra Gunawan                                                      XII IPA 2 
                 32.  Yuli Wahyu Ningrum                                           XII IPA 2 
                 33.  A. Afif Nur                                                                XII IPA 3
                 34.  Riesa Khisna Astuti Sakir                                    XII IPA 3 
                 35.  Nurtayyibul Yama                                                 XII IPS 1
                 36.  Ade Putra                                                                  XII IPS 1
                 37.  Alda Rifaldi                                                              XII IPS 2
                 38.  Andi Iswan Ilyas                                                     XII IPS 2

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS PEMBINA OSIS ( MPO )
SMA NEGERI 1 WATAMPONE
TAHUN PELAJARAN 2012/2013  No
Nama / NIP
Jabatan Guru
Jabatan Pembina
Ket
  1.

   
 2.

    
 3.

  
 4.

  
 5.

    
6.


    
 7.


  8.

   
 9.

   
  10.
   

  11.


  12.

  
  13.


   
    14.
  
   
  15.


   16.
Drs. Masseppirang,M.Si
19571231 198303 1 190

A.Attas M, S.Pd, M.Si
19550328 198503 1 005

Drs. Haeril
19600422 198602 1 002

Drs. H. Yuddin K
19620401 198602 1 007

H.M.Thahir B, S.Pd
19570505 198103 1 020

Drs. Abdul Haris
19571231 198411 1 026

A.  Hermanto, S.Pd
132280894

Muhammad Subaer,S.Pd
19810902 200604 1 010

Ardiansyah, S.Pd. I
19831020 201001 1 015

Andi Dewi, S.Pd
19710826 199203 2 005

Drs. Ishak, M.Pd
19621231 198703 1 177

Drs. Arfin
19581231 198603 1 170

Hj. Habibah, S.Pd
19580109 198103 2 008


Saturdi Hamid,S.Pd
19800105 200604 1 009

Drs. Rakhmat Sulaiman
19610216 198602 1 003

Shabiel Zakaria,S.Pd,M.Pd
580069623
Guru Pembina Utama Muda / IV c

Guru Pembina / IV a


Guru Pembina / IV a


Guru Pembina Utama Muda / IV c

Guru Pembina Tk.I / IV b


Guru Pembina / IV a


Guru Dewasa Tk.I/III d


Guru Dewasa / III c


Guru Madya / III a


Guru Dewasa Tk.I/III d


Guru Pembina / IV a


Guru Pembina Tk.I / IV b


Guru Pembina Tk.I / IV bGuru Madya Tk.I /III b


Guru Pembina Tk.I / IV b


Guru Madya / III a
Ketua Umum


Wakil Ketua


Wakil Ketua


Wakil Ketua


Wakil Ketua


Wakil Ketua


Ketua Harian


Wkl Ketua Harian


Koor.Bid. Ketaqwaan terhadap TYME

Koor.Bid. Kehidupan berbangsa dan bernegara

Koor.Bid. Pendahuluan dan bela negara

Koor.Bid. Kepribadian dan budi pekerti luhur

Koor.Bid. Berorganisasi, Pendidikan Politik, dan Kepemimpinan

Koor.Bid. Keterampilan dan Kewirausahaan

Koor.Bid Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi

Koor.Bid. Persepsi, Apresiasi, dan Kreasi SeniEmail

 
Blogger Templates